image1

Spotkanie podsumowujące


W Mediatece 800-lecia odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie „Nasza nowa przestrzeń” organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych numer 3:

  • Kacper Urbański (klasa druga TB),
  • Mateusz Urbański (klasa druga TB),
  • Miłosz Żegnałek (klasa trzecia TB).

Drugie miejsce przypadło uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2:

  • Małgorzacie Sawickiej (klasa druga B, liceum ogólnkształcące),
  • Aleksandrze Łągiewskiej (klasa druga B, liceum ogólnkształcące),
  • Katarzynie Malec (klasa druga A, liceum ogólnkształcące).

Trzecie miejsce również zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 2:

  • Igor Kowalczyk (klasa pierwsza C, technikum),
  • Agnieszka Stanisz (klasa pierwsza C, technikum),
  • Natalia Kazimierczak (klasa pierwsza C, technikum).


Konkurs skierowany był do młodzieży szkolnej, której zadaniem było przedstawienie swojego pomysłu na zagospodarowanie terenów pomiędzy wieżą ciśnień a dworcem PKS. Udział w nim wzięło dziewięć zespołów z piotrkowskich szkół ponadpodstawowych.

Nagrody wyróżnionym w konkursie wręczyli prezydent Krzysztof Chojniak oraz sekretarz Bogdan Munik. Członkowie zespołu oraz i ich opiekun otrzymali dyplomy. Dodatkowo przyznano nagrody finansowe, które trafiły zarówno do młodzieży, jak i szkół, które reprezentowali.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =