image1
13-12-2021

Zmiana godzin 23.12

Informacja
26-03-2021

Obostrzenia

Informacja

Interesanci przyjmowani są w Pracowni Planowania Przestrzennego tylko w przypadku umówienia się telefonicznie, numery telefonów:

  • sekretariat - 44 732 15 10,
  • wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia o rewitalizacji - 44 732 15 40 oraz 44 732 15 35,
  • decyzje o warunkach zabudowy - 44 732 15 66

lub kanałem poczty elektronicznej (e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl).
Powyższe zasady obowiązują do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Okres obowiązywania zasad może zostać przedłużony zgodnie z obostrzeniami dla całego kraju.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =