Plany zagospodarowania

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Uwaga!
Poniższe dokumenty nie stanowią wypisów ani wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego!

 

Sprawdź orientacyjną lokalizację na planie miasta (wersja graficzna)


data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12
Plan zagospodarowania Treść Strona

Ustalenia ogólne planu zagospodarowania przestrzennego
(z 1994 r.)

 

 Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr XXVIII/277/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 września 1996 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Śródmiejskiego miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obrębie pomiędzy ulicami Staszica, Słowackiego, przedłużeniem ul. Szkolnej, terenami PKP.

uchwała

wyświetl

Uchwała Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

Uchwała Nr XIV/278/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” w   Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97.

 uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

 

Uchwała Nr LII/613/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(L- ul. Orla; Z 1/2 przedłużenie ul. Poleśnej; skrzyżowanie ulic G 1/4 ul. Wierzejskiej Z 1/2 ul. Wyzwolenia oraz Z 1/2 ul. Wolborskiej)

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr LII/614/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(zmiana przeznaczenia gruntów na tereny leśne 6.21.01.R.)

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(Zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. (zmiana w jednostkach urbanistycznych:  11.18.03.R., 5.8.T1.L., 5.11.01.R., 8.16.E3.R., 12.6.01.R., 10.46.01.R., 12.122.01.R.).
Fragment planu objęty załącznikiem nr 4 na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2011 r. Nr VII/126/11 utracił moc.

 

Zmiana

Uchwała Nr XIV/284/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr LIII/630/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: M.Curie-Skłodowskiej , Kopernika , Garncarskiej i Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

Uchwała nr VIII/115/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (obszar pomiędzy ulicami Odległą-granice miasta, autostradą A-1, i drogą krajową nr 8).

 

Zmiana

Uchwała nr XXXVI/614/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczącej likwidacji ulicy Zadrożnej na odcinku od ulicy Odległej do granicy pomiędzy działkami o nr ewid. 34 i 35 w obrębie 29, położonej w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 10.1.T2.U.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr VIII/116/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w rejonie kompleksu “Piotrcovii-Ptak”).

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr IX/131/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej nieruchomość przy ul. Batorego 2-6.

uchwała

wyświetl

Uchwała nr IX/132/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Jeziorna II” na obszarze położonym pomiędzy: ul. Jeziorną nr 75 i 82, ul. Zawiłą, os.”Jeziorna I” i projektowaną ul. Żeglarską w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

Uchwała nr IX/133/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Jeziorna ll” na obszarze położonym pomiędzy: ul. Wierzejską, lasem, ul. Sasanek, ul. Zawiła , ul. Jeziorną 75 i 82 i projektowaną ul. Żeglarską w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

Uchwała nr XII/219/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy Rynkiem Trybunalskim, Placem Czarnieckiego, ul. Wojska Polskiego i ul. Rwańską.

uchwała  

Uchwała nr XIII/246/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

(jednostki urbanistyczne:10.7.E2.Z, 8.12.03.R, 8.14.01.R, 8.17.02.R, 12.11.A1.M, 4.11.E2.Z ,8.2.E2.Z)

uchwała Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

Uchwała Nr XIV/280/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała 1

 

 

 

 

 uchwała 2

 wyświetl

Uchwała nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zmiana

Uchwała Nr XIV/282/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego “Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

Uchwała Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XIV/286/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXIII/417/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i   rekreacji w   zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w   Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000.  

 uchwała 1

 

 

 

 

 

 uchwała 2

 

 

 

 

 

 

uchwała 3

 wyświetl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/547/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla obszaru położonego pomiędzy: trasą szybkiego ruchu (drogą krajową nr 8), ul. Turystyczną, ul. Całą a ul. Łódzką.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr XXXVI/613/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących układu komunikacyjnego Projektowanej 1 na odcinku od ul. Sulejowskiej do ul. Rakowskiej w zakresie klasyfikacji drogi w ramach tej samej klasy ulicy głównej (G) z przekroju jezdni jednoprzestrzennej wielopasowej (G1/4) na przekrój o dwóch jezdniach dwupasowych (G2/2) oraz w części zmiany jej przebiegu.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr XXXVI/614/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczącej likwidacji ulicy Zadrożnej na odcinku od ulicy Odległej do granicy pomiędzy działkami o nr ewid. 34 i 35 w obrębie 29, położonej w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 10.1.T2.U.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr XLVII/842/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Glinianą, Graniczną, Roosevelta i projektowaną obwodnicą południową.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr XLVII/843/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla obszaru zawartego pomiędzy trasą szybkiego ruchu, ulicą Tomaszowską oraz granicami jednostek 5.7.E2.R oraz 5.8.T1.L.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała Nr L/925/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Starowarszawską i Pereca.

uchwała

wyświetl

Uchwała Nr LII/955/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Słowackiego, Kostromską, Belzacką, E. Plater oraz działką nr ew. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę dojazdową.

uchwała

wyświetl

Uchwała Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim , obejmującego obszar zawarty: od zachodu : ul.Żwirki , od północy : granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej , od wschodu : ul.Parkową , od południa : granicą z działką nr 409 – ujęcie wody “Żwirki”.

 

Zmiana

uchwała 1

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.

uchwała

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z 1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29.

pobierz

wyświetl

Uchwała nr XIII/191/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla “Jeziorna II”, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla “Wierzeje” w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

Uchwała nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych “Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu: ulicą Łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody “Szczekanica”, od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/492/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: – od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, – od wschodu: ulicą Łódzką, – od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”, – od zachodu: ul. 25 P ułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04.

 

Zmiana

CHWAŁA NR XXX/592/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 3

wyświetl

Uchwała nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską , nieruchomością przy ul.Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych “Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 189a, 189 i 191.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/486/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr XXXII/479/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokoprężnego DN 400 i DN 200 relacji Rawa Mazowiecka – Piotrków Trybunalski oraz urządzeń towarzyszących na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

uchwała

 Rysunek w skali 1:5000 ze względu na czytelność nie jest dostępny w wersji elektronicznej – do wglądu w siedzibie PPP

Uchwała nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

Uchwała Nr XIV/288/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/484/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

 

 

 

uchwała 3

wyświetl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody “Żwirki”.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/478/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki” zatwierdzonej Uchwałą Nr
XLII/737/05.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/474/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66,  ulicą Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XIV/294/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie
Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/480/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05.

 uchwała 1

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

i

rysunek graficzny

 

 

 

 

uchwała 3

 wyświetl 1

 

 

 

 

 

 

 

wyświetl 2

Uchwała Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: autostrady A-1, al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr. ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr. ew. 201.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXIX/540/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05. 

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i części 26MN.

uchwała

wyświetl

Uchwała Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XIV/292/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXIX/542/13  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07.

 uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

i

rysunek graficzny

 

 

 uchwała 3

 wyświetl 1

 

 

 

 

 

wyświetl 2

Uchwała Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXIX/544/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07.

 uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/568/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

Uchwała Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/570/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

 

 

 

uchwała 3

 wyświetl 1

 

 

 

 

 

 

wyświetl 2

Uchwała Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/572/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w spawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

Uchwała NR XIV/290/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/574/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08.

 uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

 

 

 

uchwała 3

 wyświetl 1

 

 

 

 

 

 

wyświetl 2

Uchwała Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ulic „Wronia – Żelazna”.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/576/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia – Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

Uchwała Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/578/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/580/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXVI/490/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/582/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XXXVIII/690/09  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/584/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/586/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09.

uchwała 1

 

 

 

 

 

uchwała 2

wyświetl

UCHWAŁA NR XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XLVII/780/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XL/723/09.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/588/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09.

uchwała 1

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

 

uchwała 3

wyświetl

UCHWAŁA NR LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

UCHWAŁA NR LIV/889/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

wyświetl

UCHWAŁA NR VII/126/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenach położonych w rejonie ulicy Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

i

rysunek graficzny

wyświetl

UCHWAŁA NR VII/128/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

i

rysunek graficzny

wyświetl

UCHWAŁA NR VII/130/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 i

rysunek graficzny

wyświetl

UCHWAŁA NR XXII/402/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXII/404/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

mapa

UCHWAŁA NR XXIII/419/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – “Sigmatex” w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXIII/421/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXIII/423/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXVIII/524/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXIX/546/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała

 

UCHWAŁA NR XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zmiana

UCHWAŁA NR XXX/593/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała 1

 

 

 

 

 

 

uchwała 2

 

 

UCHWAŁA NR XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała  

UCHWAŁA NR XXXIV/658/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim.

uchwała